ứng dụng cảu tế bào gốc phôi

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. langzu

    Tế bào gốc phôi là gì? Ứng dụng của chúng trong y khoa

    Tế bào gốc phôi được xem là một loại tế bào gốc chứa nhiều tiềm năng phát triển với khả năng biệt hóa vô cùng mạnh mẽ. Hãy cùng Medeze tìm hiểu tế bào gốc phôi là gì và ứng dụng của chúng trong y khoa qua bài viết sau. Tế bào gốc phôi là gì? Tế bào gốc phôi là một loại tế bào chưa biệt hóa có...
Top