vận chuyển xe hơi

Dương Văn Ngộ (born 1930) is a retired Vietnamese postal worker and polyglot public letter writer known for being the longest-serving and last public letter writer and translator in Vietnam, having written thousands of letters over three decades across the world from his desk in the Saigon Central Post Office with 70 years of total service in the postal service until his retirement in 2021.

View More On Wikipedia.org
  1. V

    Phát Lộc Transport vận chuyển xe ô tô, xe hơi Bắc Nam từ 4 đến 16 chỗ băng xe lồng chuyên dùng trên phạm vi toàn quốc

    Công Ty Vận Tải Phát Lộc Transport kính chào toàn thể cô bác anh chị! Chúc cô bác anh chị năm 2022 kinh doanh phát tài, phát lộc. 🚛Vận tải Phát Lộc Transport là công ty đi đầu trong lĩnh vực vận tải VẬN CHUYỂN Ô TÔ bằng xe lồng chuyên dùng với hơn hàng trăm ngàn khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp...
Top