vận tải hàng hoá

Hoàng Văn Chí (1 October 1913 in Thanh Hóa, Vietnam, French Indochina – 6 July 1988 in Bowie, Maryland, United States) was one of the first Vietnamese political writers, a prominent intellectual who was an opponent of colonialism and later of communism in Vietnam. He used the pen name Mạc Định. His book, From Colonialism to Communism, was translated into more than 15 languages.

View More On Wikipedia.org
  1. C

    HỌC CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Ở ĐÂU

    CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ PHỤC VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải cần những văn bằng, chứng chỉ gì? MS THANH 0902 86 86 84 Điểm d, khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định chỉ người trực tiếp điều hành...
Top