vận tải hành khách

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. C

    HỌC CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Ở ĐÂU

    CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ PHỤC VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải cần những văn bằng, chứng chỉ gì? MS THANH 0902 86 86 84 Điểm d, khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định chỉ người trực tiếp điều hành...
Top