vanchuyenhangtucampuchiavevietnam

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Vận chuyển Campuchia

    CHÀNH XE VẬN CHUYỂN HÀNG CAMPUCHIA VỀ TP HCM NHẬN CHỞ NHỮNG LOẠI HÀNG HÓA NÀO?

    Đến với chành xe chúng tôi bạn có thể gửi được các loại hàng hóa từ thông thường đến phức tạp. Chúng tôi có thể vận chuyển hàng Campuchia về Việt Nam với những loại hàng hóa thuộc những nhóm sau: - Hàng lẻ hàng ghép: Hàng đóng thùng theo từng kiện; - Hàng nguyên xe nguyên chuyến; - Hàng quá khổ...
Top