viganext powder for oral solution

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Drugssquare

    Vigabatrin Powder for Oral Solution | Viganext 500mg

    Viganext Powder for Oral Solution được sử dụng như liệu pháp đầu tay để điều trị chứng co thắt ở trẻ sơ sinh từ một tháng đến 2 tuổi. Được phát hành bởi MSN Labs, Viganext Powder (Vigabatrin), một loại thuốc chống động kinh (AED) cũng được sử dụng để điều trị Chứng động kinh (Co giật) kết hợp...
Top