am thờ đá

Quan Âm Pagoda is a Chinese-style Buddhist pagoda located on Lao Tu Street in Cho Lon, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam. Founded in the 19th century, it is dedicated to Guanyin (Vietnamese: Quan Âm), the Chinese goddess of mercy and the Chinese form of the Indian bodhisattva Avalokiteshvara. The pagoda is popular among both Vietnamese and Chinese Buddhists; most of its inscriptions are in Chinese characters, but some have had Vietnamese labels added. In addition to veneration of Guanyin and the teachings of the Buddha, the pagoda also includes Pure Land worship of the Amitabha Buddha (A Di Da Phat), elements of Taoism, and the folk worship of the Fujianese sea goddess Mazu in her role as the "Queen of Heaven" (Thien Hau).

View More On Wikipedia.org
  1. D

    Bàn thờ thiên bằng đá - 20+ mẫu bàn thờ đá đẹp nhất cho bạn

    Đá mỹ nghệ Ninh Bình - Chuyên chế tác cây hương đá chất lượng cao. Tìm hiểu qua về cây hương đá: Cây hương đá vẫn còn nhiều tên gọi khác như bàn thờ ngoài trời, am thờ trời, đây là vật dụng quan trọng trong việc thờ cúng, thờ tự trời đất. Thiết kế cây hương bằng đá lấy ý tưởng từ kiến trúc Chùa...
Top