kim chống sét

The Kim Chong-t'ae Electric Locomotive Works (Korean: 김종태전기기관차연합기업소) in P'yŏngyang is North Korea's largest manufacturer of railway equipment. Established in November 1945 in Sŏsŏng-guyŏk, P'yŏngyang near the P'yŏngyang Railway University and the Korean State Railway's West P'yŏngyang Station, the factory manufactures and overhauls electric and diesel locomotives, passenger cars, streetcars and subway trainsets. It is subordinate to the North Korean Ministry of Railways.

View More On Wikipedia.org
  1. T

    So sánh bán kính bảo vệ của kim thu sét cổ điển và kim thu sét hiện đại

    Kim thu sét hay còn gọi là kim chống sét là một thiết bị quan trọng trong hệ thống bảo vệ chống sét của các công trình xây dựng. Chức năng chính của nó là hút sét từ mây và định tuyến nó xuống một hệ thống đất, giúp ngăn chặn sự phá hủy và thiệt hại do sét gây ra. Trong quá trình phát triển, kim...
Top