kim thu sét

The Tale of Kiều is an epic poem in Vietnamese written by Nguyễn Du (1765–1820), considered the most famous poem and a classic in Vietnamese literature. The original title in Vietnamese is Đoạn Trường Tân Thanh (斷腸新聲, "A New Cry From a Broken Heart"), but it is better known as Truyện Kiều (傳翹, IPA: [t͡ɕwiən˧˨ʔ kiəw˨˩] (listen), lit. "Tale of Kiều").
In 3,254 verses, written in lục bát ("six–eight") meter, the poem recounts the life, trials and tribulations of Thúy Kiều, a beautiful and talented young woman, who has to sacrifice herself to save her family. To save her father and younger brother from prison, she sells herself into marriage with a middle-aged man, not knowing that he is a pimp, and is forced into prostitution. While modern interpretations vary, some post-colonial writers have interpreted it as a critical, allegorical reflection on the rise of the Nguyễn dynasty.

View More On Wikipedia.org
  1. T

    Công trình nào nên lắp đặt kim thu sét?

    Việc lắp đặt kim thu sét là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ công trình khỏi nguy cơ sét đánh. Kim thu sét giúp định tuyến và xảy ra sét điện an toàn qua hệ thống lưới tiếp địa, giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho con người. Vậy những công trình nên...
  2. T

    So sánh bán kính bảo vệ của kim thu sét cổ điển và kim thu sét hiện đại

    Kim thu sét hay còn gọi là kim chống sét là một thiết bị quan trọng trong hệ thống bảo vệ chống sét của các công trình xây dựng. Chức năng chính của nó là hút sét từ mây và định tuyến nó xuống một hệ thống đất, giúp ngăn chặn sự phá hủy và thiệt hại do sét gây ra. Trong quá trình phát triển, kim...
Top