phần mềm quản lý tòa nhà landsoft control

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. S

    Chuyển đổi số quản lý dự án 6th Element qua phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Control

    Xây dựng mô hình chuyển đổi số trên phần mềm quản lý tòa nhà cho dự án 6th Element qua giải pháp quản lý vận hành Landsoft Control là chìa khóa thành công cho Friendly Building trong bước phát triển tiếp theo. Giải pháp này là phương pháp quản lý tòa nhà thông minh sử dụng cho dự án 6th Element...
  2. S

    Cài đặt công thức tính dịch vụ nước, điện nhờ giải pháp quản lý vận hành tòa nhà Landsoft Control

    Ứng dụng phần mềm quản lý chuỗi tòa nhà Landsoft Control nhằm tính toán và quản lý phí dịch vụ nước, điện trong chung cư đảm bảo chính xác và hiệu quả chính là yếu tố thiết yếu mà ban quản lý tòa nhà đang cần. Lập công thức tính điện nước ngay trên phần mềm Landsoft Control là giải pháp tốt...
Top